horovi.info

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kola 2003 - Chrast

Email Tisk PDF

ÚVOD

Uprostřed léta, v období, kdy novináři skoupí veškerý ocet a vůně láku naplní společenské rubriky všech magazínů a kdy se dokonce z mrtvol dělá politika, což je hanebnost, zvláště při současně panujících vedrech, obracejí se zraky všech po dobrodružství lačných a po zábavě žíznících k události, která již pošesté soustředí ty nejlepší z náčelníkem vybraných na výpravách křižujících českou kotlinou.
V sestavě pro druhou pětiletku přitom došlo k některým změnám. Z úsporných důvodů se musíme obejít bez kynologické skupiny včetně saní. Naopak k úspěchům personální politiky patří vytvoření odboru pro styk s Habeší, do jehož čela nebyl jmenován Adis, ale Beba zvaná též alias Bára. Restriktivním opatřením po vyškrtnutí prof. McDonalda a psů ale nebyl konec, neboť do východních Čech jsme vyrazili premiérově bez velocipedů. Na organizaci činnosti se tím zvýšily nároky, a tak garant letošního ubytování a programu, jímž se stala Aki, bude mít možnost se vytáhnout.
4.8.2003 jsme vytáhli do boje.
Celý článek...
 

Kola 2002 - Oujezd a okolí

Email Tisk PDF

ÚVOD

Uplynulý rok ve znamení oslav životních jubilejí jednotlivých členů výpravy (už nám lásko není 20 let) předznamenal a vrcholil dalšími kulatinami, protože kola 2002 představují již 5. zářez do náčelnické hole (dovoz z Francie), jež se stává, podobně jako klíč sv. Petru, náčelníkovým atributem. Na kanonizaci to sice zatím nestačí, ale volná parafráze Napoleonova výroku - Každý si ve svém autě vozí francouzskou hůl - sedí. Z toho vyplývá, že náčelník letos nebude šlapat do, alébrž na pedály. Je to škoda - Felicia. Další ztrátou pro náš peloton se stal lékárník, který se rozhodl opustit rodnou hroudu a zkusit štěstí za oceánem. Zvolila si Chicago, město dvou Alů - Caponeho a Bundy. Ve kterých stopách půjde, zatím nevíme, jen připomínám, že Caponeho odsoudili za daňové úniky a Bunda byl prodavačem dámských bot. Vzhledem k uvedeným potížím při sestavování výpravy byl náčelník nucen využít skrytých rezerv. A tak se naše řady nestaly prořídlými, neboť byly doplněny o psovoda Míšu (k velké radosti psů - Tondy i Frejky) a taky Aki.
27. 7. 2002 se začala točit kola osudu.
Celý článek...
 

Kola 2001 - Brněnsko, vinařské oblasti

Email Tisk PDF

ÚVOD

Každým rokem nabývají naše letní cyklistické výpravy na prestiži a věhlasu. Není proto divu, že, před již čtvrtým ročníkem, se celá řada oblastí i měst pokoušela získat pro sebe pořadatelství tohoto významného kulturně-sportovního podniku. Po pečlivém výběru, tvrdém boji, dvojím hlasování a hlavně na poslední chvíli připadla čest a odlesk naší slávy jižní Moravě - právem označované jako oblast oblastí (namátkou vyberme a ochutnejme Velkopavlovickou, Hodonínskou, Znojemskou, Valtickou a pokud nás nebude bolet hlava tak i další). Mezinárodní rozměr našemu putování by měla dodat plánovaná návštěva Rakouska, pokud ji ovšem neohrozí plánované spuštění Temelína. Tak jako tak, 7. 8. 2001 byl označen jako den D, byť ne ve všech kalendářích, což je ovšem dostatečně zdokumentováno v soutěži o puntíkový dres, takže se na tomto místě nebudu o lajdáckosti a nezodpovědnosti poručíka Berana šířeji rozepisovat.
Celý článek...
 

Kola 2000 - Šumperk, Trnávka

Email Tisk PDF

ÚVOD

Co říci úvodem? Do třetího ročníku letních cyklistických etap, kterých se doposud účastnila tzv. zakládající šestka (original six), jsme tentokrát vstoupili početně oslabeni. Jistě by se našla celá řada šťouralů, který by se snažila vypátrat příčinu tohoto jevu, a následně by se vyrojila spousta falešných proroků předpovídajících pozvolný rozpad našich řad a brzký konec našich akcí. Abych učinil přítrž těmto spekulacím a razantně tak zatnul tipec všem nactiutrhačům, musím na tomto místě, přesněji řečeno o řádek dva níž, prohlásit, že důvod, a tím vlastně i celý tento úvod, je čistě prozaický (na verše jsem se dnes nezmohl, vyjma předchozí vsuvky, jelikož jak jste si jistě všimli: důvod - úvod, to zní přece skoro jako rým). Protože předchozí věta se může zdát některým čtenářům poněkud členitá, dovolím si zde pro jistotu a také proto, abych nalezl ztracenou nit, malou rekapitulaci (tady by se nabízelo zmínit ono přísloví o mistru tesaři, ale tím bych dnes ze stylistických problémů jen tak nevybředl a potvrdil bych tak platnost závěrů mého kolegy Edwarda Forda z Oxforda, který ve své studii zabývající se obtížemi při tvorbě úvodníků s názvem "Hard Start" na straně 2541 dole konstatuje: "Stručnost především!" Takže teď už snad opravdu vězte, že jediným důvodem, proč nás jede letos o jednoho muže míň, je skutečnost, že se nám profesora McDonalda prostě nepodařilo rozmrazit.
A ta k nás zbylo pět. Nás, co spolu chodíme. Tedy jmenovitě v tomto pořadí: náčelník Aleš Polák, pomocný učitel Pavel Špak, lékárník Gábina Seidlová, poručík biologie Martin Beran Hora a potah a spřežení Tonda Hanzlík. 25. 7. 2000 jsme odjížděli z karlovarského horního nádraží vlakem směrem k základně letošních etap, na Šumpersko.
Celý článek...
 

Kola 1999 - Plzeňsko

Email Tisk PDF

ÚVOD

Po loňském zdařilém cyklistickém zájezdu se dalo očekávat, že se všichni členové naší demokratické a pluralitní jednoty budou snažit na tuto pěknou tradici navázat. Již v průběhu roku se v kuloárech při různých našich sjezdech na toto téma živě diskutovalo. No a v létě se sešel rok s rokem a kde nic tu nic. Jako bychom se zalekli, že naši původní myšlenku, se kterou jsme před rokem začínali a na kterou si už, abych pravdu řekl, nevzpomínám, zneužily nejrůznější konkurenční organizace ke lživým kampaním s cílem diskreditovat tuto naši akci, která si získává čím dál větší popularitu. Jen pro ilustraci pár čísel: 5, 0, dodatkové číslo 37. Nebo-li internetovou stránku naší jednoty navštívil za uplynulý rok nadprůměrně inteligentní muž ve věkové kategorii 20-25 let s bydlištěm v Bečově nad Teplou pětkrát. Naproti tomu podle nejnovějších průzkumů ve stejném vzorku se nenašel jediný člověk, který by zavítal na stránku Terryho Foxe, takže je jasné, kdo má máslo na hlavě a komu zvoní hrana. Mimochodem, co se týče dodatkového čísla, 37 je druhé nejmenší prvočíslo, jehož ciferný součet je 10.
Přes tyto objektivní potíže se náčelníkovi podařilo během jednoho týdne přesvědčit všechny pochybovače, zmobilizovat všechny síly a připravit vše důležité k tomu, abychom mohli 9. 8. 1999 vyrazit. Nejtvrdším oříškem pro náčelníka bylo zlomit odpor lékárníka, který ještě dva dny před plánovaným odjezdem hazardoval při seskoku s padákem. Druhý den to vypadalo všelijak, teprve k večeru se začalo vyjasňovat a v jednu hodinu po půlnoci odcházel lékárník z vinárny U Radnice zlomený, jak zákon káže. Naší cestě tak už nestálo nic v cestě.
Celý článek...
 


Strana 4 z 5

Galerie